About AEC Rss Feed
New Stories

ประเทศไทยมีความพร้อมและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยให้ความสำคัญมากขึ้นในด้านการสร้างการเชื่อมต่อ...
by dogTech
ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในเวียดนามได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2558 เป็นต้นไป ตามกฎหมายที่อยู่อาศัยของประเทศ กฎหมายที่อยู่อาศัยแก้ไขเพิ่มเติมของเวียดนามที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2557...
by dogTech
คุณภาพของไทยที่มีฝีมือแรงงานในทุกสาขาควรได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานฝีมืออาชีพอาเซียนหลังจากการเปิดตัวย่างเป็นทางการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ภายในสิ้นปี 2015...
by dogTech
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เตรียมที่จะลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ย้ำถึงความจำเป็นสำหรับภาคประชาชนและภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เสนอว่าอาเซียนควรจะพัฒนาแบรนด์ของสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อที่จะปรับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาเซียนให้มีมาตรฐานเดียวกันและเพิ่มมูลค่าในการส่งออก...
by dogTech
ประเทศไทยได้มีการเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงมากในปีที่ผ่านมา...
by dogTech
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาเซียน ตร. แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ร่วมเป็นพันธมิตรในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน...
by dogTech
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอจัดส่งข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผลการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA)...
by dogTech
หากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะพบว่าค่าแรงขั้นต่ำของไทยสูงเป็นอันดับ 3 หากเปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ไทยมีค่าแรงขั้นต่ำสูงเป็นอันดับ 3 โดยอันดับแรก เป็นสิงคโปร์ มีค่าแรงสูงสุดที่วันละ...
by dogTech
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้รวมหารือถึงปัญหาของการอพยพอย่างผิดกฎหมายในมหาสมุทรอินเดียกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเนืองด้วยรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศของไท...
by dogTech
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรากูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการว่า ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ...
by dogTech
จากคำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา หนึ่งในจุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล คือ "เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 อย่างสมบรูณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม...
by dogTech
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประขุมอาเซียนฟอรั่มสำหรับประเทศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาในสายอาชีพและกำหนดทิศทางร่วมกันสำหรับการผลิตของแรงงานที่มีทักษะ ในการ...
by dogTech
กรมอาเซียนขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ...
by dogTech
INVEST ASEAN 2015 EDITIONTHAILAND CAPITALISE ON THE RISE OF THE ASEAN CONSUMER BREAKAWAY IDEAS TO PROFIT FROM THE ASEAN OPPORTUNITY อัพเดทธุรกิจ และทิศทางการลงทุน การค้า การบริการ และความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่าง 6...
by Editor
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ...
by Editor
"เวิล์ดแบงก์"ชูไทยเป็นผู้นำพลังงานแสงอาทิตย์แห่งอาเซียน ยกย่อง "ซีอีโอเอสพีซีจี" ผู้พัฒนาโซล่าร์ฟาร์มสำเร็จแห่งแรกในไทยและชาติอาเซียน ขณะที่ "ซีอีโอหญิงไทย" ปลื้มช่วยสร้างงานในประเทศได้กว่า 2 หมื่นตำแหน่ง...
by Editor
กรมอาเซียนขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ...
by Editor
พล.ท.จูมมะลี ไซยะสอน ประธานประเทศลาว ได้ประกอบพิธีเปิดใช้สนามบินแห่งใหม่ของลาวอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ 30 พ.ค.นี้ ที่เมืองอัตตะปือ แขวงอัตตะปือ โดยประธานาธิบดีเวียดนาม นายเจืองเติ๋นชาง (Truong Tan Sang)...
by Editor
ด้านหน้าพิมพ์ตัวเลขพม่ากำกับมูลค่า เป็นสีเขียวมรกต สะท้อนแสง และ เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มเมื่อเอียงรับแสง ธนบัตรรุ่นใหม่อาบสารพิเศษ ป้องกันสีและลวดลายได้ดีกว่า คงทนกว่า และปลอมยากกว่ารุ่นเก่า ที่ใช้มา 3 ปี ธนบัตร...
by Editor
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้แถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการ พิพิธอาเซียน...A Journey...
by Editor
Call for papers. the 2nd International Conference on "ASEAN Affinity: People, Prosperity, Preservation" July 27, 2015 Deadline for abstracts submission May 29, 2015 **Free Registration** Online registration:...
by Editor
การส่งออกของกัมพูชาไปยังประเทศไทย ขยายตัวเกือบ 2 เท่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ด้วยมูลค่าการส่งออกที่ 261 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นระหว่างสองประเทศ...
by Editor
นายกรัฐมนตรียันการเมืองและความมั่นคงไม่ได้เป็นตัวถ่วงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพร้อมมองว่าคนที่เรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาแก้ปัญหาในไทยเป็นการชักศึกเข้าบ้าน ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา...
by Editor
ก่อสร้างมาเป็นเวลา 30 เดือน รวมทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองสองฝั่ง ทุกอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงทางตนบนสุดของอนุภูมิภาคที่อยู่ในดินแดนลาว เปิดทางสะดวกสำหรับการไปมาหาสู่ กับ การท่องเที่ยวระหว่างเวียดนาม ลาว...
by Editor
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญร่วมงาน ASEAN Festival ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 - 20.30 ณ พาร์คพารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรมอาเซียน...
by Editor
นายกรัฐมนตรีฮุนเซน (กลาง) เดินสำรวจเส้นทางก่อสร้างถนนหมายเลข 55 ที่ได้รับทุนช่วยเหลือจากจีน รวมระยะทาง 182 กิโลเมตร ในจ.โพธิสัด วันที่ 4 พ.ค.--Photo/AKP/Chey Phoumipul. นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ของกัมพูชา และนางปู้...
by Editor
ที่รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การอนามัย และกลุ่มประเทศ AEC จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันโรคด้วยวัคซีน ใน 10 ประเทศกลุ่มอาเซียน โดยมี ศ.พญ.อุษา...
by Editor
สภาสถาปนิก เร่งรัดออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานหลังเปิด AEC ขณะที่การเปิดงานสถาปนิก 58 คึกคัก ผู้ผลิตไทย และบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาโชว์ศักยภาพนวัตกรรมใหม่ในงาน...
by Editor
(ซ้ายไปขวา) นายวันนา หม่อง ละวิน รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า นายอัลเบิร์ต เดล โรซาริโอ รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ นายเค ชันมูกาม รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย...
by Editor
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์สประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการ กลับมาเป็นสายการบินที่มีกำไรอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ ICAO ยกระดับมาตรฐานกรมการบินพลเรือนประเทศฟิลิปปินส์ เผยใช้เวลากว่า 10...
by Editor
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 26 ในสัปดาห์หน้า ในขณะที่ที่ประชุม ส.ส.อาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้บรรดาผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนยกปัญหาของชาวโรฮิงญา...
by Editor
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ ในวันสุดท้ายของปีนี้ คือวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความฝันที่จะเห็น อาเซียน กลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว...
by Editor
พล.ท.จันสะหมอน จันยาลาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของลาว กล่าวว่า การมีเสถียรภาพทางการเมือง สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสงบปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ...
by Editor
นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซน ร่วมกับผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ทำพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสะพานเนียกเลือง (Neak Loeung) ตอนเช้าวันจันทร์ 6 เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นสะพานยุทธศาสตร์สำคัญบนทางหลวงสายที่ 1 จากกรุงพนมเปญ...
by Editor
ตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้ กิจกรรมที่ทุกหน่วยงานจัดทำส่วนมากจะเกี่ยวโยงไปถึงนโยบายดังกล่าว หรือถ้าเป็นภาษาพูด ส่วนใหญ่จะใช้ว่า เข้าสู่ AC บ้าง เข้าสู่ AEC บ้าง...
by Editor
Page 14 of 40 First Prev 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean