ลบ แก้ไข

ปรับปรุงแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC


 


                กระทรวงแรงงานจะเน้นกลยุทธ์การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 2015 โดยการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีฝีมือภายใต้กรอบจะแบ่งเป็นสองประเภท คือการค้าและการบริการภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริการและการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานในระดับมืออาชีพที่สอดคล้องกับการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันภายใน (MRAs)

                ภายใต้ข้อตกลง MRAsของสมาชิกอาเซียนในการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานในระดับมืออาชีพในเจ็ดสาขาที่กำหนด คือ วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การสำรวจ, การพยาบาล, การแพทย์,ทันตกรรม, บัญชี, โรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะทำให้แรงงานที่มีฝีมือในภูมิภาคอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนและเป็นการสร้างการพัฒนาร่วมกันภายในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,762 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • kapook.com ภาษาอาเซียน ภาษาต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน) บรูไน ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง มาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์ กูมุสตา สิงคโปร์ หนีห่าว ไทย สวัสดี กัมพูชา ซัวสเด ลาว...
  by Editor Bow
 • นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงแนวคิดการจัดงาน OTOP ว่า เป็นการตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศกว่าแสนล้านบาท จึงพัฒนายกระดับสินค้าโอทอปใน 3...
  by dogTech
 • เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSOs)ของประเทศสมาชิกอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียนได้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้านการนำเสนอข้อมูลซึ่งจัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของไทยโดยการฝึกอบรมจะเน้นในเรื่องการทำ infographics...
  by dogTech
 • ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand -Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 30 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean