ลบ แก้ไข

ปรับปรุงแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC


 


                กระทรวงแรงงานจะเน้นกลยุทธ์การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 2015 โดยการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีฝีมือภายใต้กรอบจะแบ่งเป็นสองประเภท คือการค้าและการบริการภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริการและการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานในระดับมืออาชีพที่สอดคล้องกับการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันภายใน (MRAs)

                ภายใต้ข้อตกลง MRAsของสมาชิกอาเซียนในการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานในระดับมืออาชีพในเจ็ดสาขาที่กำหนด คือ วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การสำรวจ, การพยาบาล, การแพทย์,ทันตกรรม, บัญชี, โรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะทำให้แรงงานที่มีฝีมือในภูมิภาคอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนและเป็นการสร้างการพัฒนาร่วมกันภายในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,295 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ