ลบ แก้ไข

พัฒนาแรงงานเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Professional Qualificati


                สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรฐานการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานในภาคเกษตรเพื่อจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนามาตรฐานในการประกอบอาชีพทางการเกษตร นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยหลังจากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2015

                โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของแรงงานใน 48 ภาคครอบคลุมทั่ว 500-600 อาชีพ อย่างไรก็ตามยังคงมีการประกอบอาชีพจำนวนมากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยภาคธุรกิจเหล่านี้ ทางสถาบันจึงจะต้องออกมาตรฐานการประกอบอาชีพขึ้นในปี 2015 โดยจะเชิญสมาชิกของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการเพื่อที่จะช่วยสร้างมาตรฐานการประกอบอาชีพสำหรับการประกอบอาชีพต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,815 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ