ลบ แก้ไข

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเฟ้นวรรณกรรมเด่นเชื่อมสัมพันธ์ "อาเซียน"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามแผนการดำเนินงานรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-ต่างประเทศ เพื่อใช้วรรณกรรมในการเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอาเซียน 9 ประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นการสื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศอาเซียน เนื่องจากผลงานวรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว และช่วยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันนำไปสู่การรู้เขารู้เราได้เป็นอย่างดี
 
นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสมาคมนักเขียนของประเทศเพื่อนบ้าน

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,794 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ