About AEC Rss Feed
New Stories

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพิ่มกลยุทธ์เชื่อมเครือข่ายAEC สร้างช่องทางช่วยเหลือพลเมืองในต่างแดน ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ(Memorandum of Understanding: MOU)...
by Editor
คนงานหลายพันคนของโรงงานใหญ่แห่งหนึ่งในภาคใต้ของเวียดนาม ผละงานประท้วงสิทธิประกันสังคมต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ในวันนี้ (31)...
by Editor
หลากมิติเวทีทัศน์ : สิ่งแวดล้อม ไทย พม่า อาเซียน : โดย...ศรีสุวรรณ ควรขจร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย คือความขัดแย้งระหว่างนักลงทุน หรือผู้ประกอบกิจการในภาคเอกชนซึ่งต้องการที่ดิน น้ำ พลังงาน ทรัพยากรธรณี...
by Editor
การรถไฟพม่า กำลังจะเปลี่ยนตู้โดยสารของรถไฟสายรอบเมืองในนครย่างกุ้ง จาก รถร้อน ให้เป็น รถเย็น ทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ เป็นการปรับปรุงการให้บริการ โดยซื้อตู้โดยสารรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่น...
by Editor
พม่าประกาศปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่จะมีผลตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้ โดยอัตราเงินเดือนใหม่บางส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 2 เท่า วิน เช็ง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังพม่า ประกาศผ่านทางโทรทัศน์วานนี้ (26) ระบุว่า...
by Editor
เรือรบของกองทัพเรือพม่าลำหนึ่งที่กำลังแล่นกลับประเทศ ได้นำคนงานที่ผิดกฎหมายชาวพม่า จำนวน 120 คน จากมาเลเซียกลับมาด้วย โดยมีกำหนดถึงพม่าสุดสัปดาห์นี้ หนังสือพิมพ์ เมียววดี (Myawaddy) สื่อของกองทัพรายงานในวันพฤหัสบดี...
by Editor
นายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ร่างแนวปฏิบัติการรวมธุรกิจตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.การ แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542...
by Editor
พม่าเป็นประเทศที่บรรดานักลงทุนรู้ดีว่าเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยนับตั้งแต่เปิด ประเทศอย่างเต็มตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา...
by Editor
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า อุตสาหกรรมไทยที่มีความโดดเด่นและมีทิศทางในการขยายตลาดได้ดีที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงสิ้นปี 2558 ได้แก่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ...
by Editor
เวียดนามประสบความสําเร็จในการส่งออกไปสหรัฐโดยแซงไทยไปแล้วในปี 2014 โดยสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ล้วนเป็นสินค้าที่ไทยก็ยังส่งไปสหรัฐฯเช่นเดียวกัน หากแต่ปริมาณเริ่มมีมากกว่า ประเทศไทย โดยยอดส่งออกปี 2014...
by Editor
นายณรงค์ชัย อัครเศรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงาน "Beyond AEC 2015" จัดโดยสมาพันธ์เศรษฐศาสตร์อาเซียน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ว่าไทยมีความพร้อมร่วมมือกลุ่ม...
by Editor
รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการใช้โอกาสจากประชาคม อาเซียน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ได้มุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และการอํานวยความสะดวกทางการค้า...
by Editor
ทางการพม่า ได้เซ็นความตกลงอีก 4 ฉบับในวันศุกร์ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ให้บริษัทลงทุนจากต่างประเทศเข้าสำรวจหาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอ่าวเบงกอล ทั้งหมดเป็นสัญญาแบบร่วมการผลิต (Production Sharing Contracts)...
by Editor
เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ประจําปี 2014-2015 โดยจัดอันดับ 144 ประเทศ ภายใต้นิยามความสามารถในการแข่งขันว่า...
by Editor
วิกฤติแรงงานส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทำให้แรงงานจาก พม่า ลาว กัมพูชา หลั่งไหล เข้ามาทำงานในประเทศไทย ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม แต่ในทางตรงกันข้ามส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง...
by Editor
เป็นที่ทราบกันแล้วว่า อาเซียนได้มีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 5 ปี ซึ่งปี 2558นี้จะเป็น ปีสุดท้ายของแผนฯ ส่วนหนึ่งของแผนของอาเซียนที่ส้าคัญคือ...
by Editor
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีกําหนดในปลายปีนี้สร้างความกังวลให้หลาย ภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่บางรายยังคิดไม่ตกว่าจะหาลู่ทาง/โอกาสในตลาดที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างไร ในงานเสวนา "เจาะลึกเมียนมาร์ผ่านสายตาทูตไทย"...
by Editor
การคงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ของ ฝั่งภาคใต้ในสปป.ลาว ยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวจากธรรมชาติสร้างขึ้น หลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การแสวงหาลู่ทางของนักธุรกิจก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้น...
by Editor
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะทหาร ตำรวจ เดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน...
by Editor
แอบแต่งตัวใหม่ -- ดูโดยรวม A350-900 ลำแรกของเวียดนามแอร์ไลนส์ ก็ดูเหมือนๆ กับเครื่องบินทั่วไปในฝูง แต่ สิ่งใหม่ที่เตะตามากที่สุดก็คือ แถบเส้นหนาสีเหลืองทองที่แบ่งสีท้องกับสีลำตัว ออกจากกันตลอดความยาว...
by Editor
ภูมิภาคอาเซียนกำลังเป็นที่จับตามองของชาวโลกถึงความเปลี่ยนแปลงอันที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมตัวกันระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศ วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆ เขา...
by Editor
ยิ่งใกล้จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ก็ยิ่งต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับเยาวชนในเขตภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยสยามเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ SIAM UNIVERSITY ASEAN WORKSHOP 2015...
by Editor
หลังจากการเปิดประเทศของเมียนมาร์และการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้การลงทุนใน เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของพม่านั้นมีความสําคัญต่อสายตาชาวโลกอย่างมาก รัฐบาลพม่าได้เปิดโอกาสให้ นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน...
by Editor
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาจนถึงปี 2557 รวมเวลาทั้งสิ้น 5 ปีแล้วที่ประเทศอาเซียนเก่า 6ประเทศเปิดเสรีการค้าและการลงทุน จนกระทั่งปัจจุบัน คิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่า "แล้ว SMEs ไทยได้เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับ AEC มากน้อยแค่ไหน"...
by Editor
ถ้าเราชำนาญใน ASEAN Community หรือ ประชาคมอาเซียน ผืนดินการทำมาหากินของเราก็จะขยายใหญ่โตไปเกินกว่า 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร เดิมเคยขายของโดยไม่เสียภาษีศุลกากรกับผู้ซื้อเพียงแค่ 67 ล้าน แต่พอเป็นประชาคมอาเซียน...
by Editor
ปัจจุบัน "อาเซียน" เป็นเวทีเศรษฐกิจที่มีบทบาทโดดเด่นอย่างมาก รวมทั้งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะประเทศบนคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม "CLMV"...
by Editor
คนงานเดินเกาะกลุ่มไปยังไซต์งาน ภายในโรงกลั่นน้ำมันยวุ๋งกว๊าต (Dung Quat) จ.กว๋างหงาย (Quang Ngai) เจ้าหน้าที่ทางการเปิดเผยว่า ขณะนี้การเจรจาทำข้อตกลงกับฝ่ายไทยใกล้บรรลุ ในการส่งแรงงานมาทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมาย...
by Editor
ปี 2558 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายของอุตสาหกรรมไมซ์เนื่องจากเป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุกภาคส่วนจึงจําเป็นต้องร่วมมือขับเคลื่อนกันอย่างแข็งแรงและ เข้มข้น...
by Editor
จากที่อาเซียน 10 ประเทศจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีในปลายปี 2558 นี้จะมีผลให้เขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์โดยกําแพงภาษีสินค้า นําเข้าระหว่างกันจะลดลงเป็น 0% เป็นส่วนใหญ่...
by Editor
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการศูนย์อ้านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธาน...
by Editor
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ท้าให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจที่มี ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศหนึ่งที่โลกจับ...
by Editor
ไทยและอาเซียน ประสบความสำเร็จในการผลักดันการเจรจาการ ยกระดับความตกลงการค้า เสรีอาเซียน-จีน รอบที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้...
by Editor
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศร่วม ประกวดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้ โครงการ DTN Business Plan Award 2015 สร้าง LANDMARK...
by Editor
มีการแชร์การวิเคราะห์ ที่จี้แทงใจดำคนไทยเอามากๆ กับจุดอ่อนของคนไทย 10 ข้อที่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่ไม่น่าลงทุนโดยอ้างว่าเป็นข้อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะ อิอุจิประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ...
by Editor
Thailand has completed up to 72 percent of its task related to the Asean Economic Community (AEC), Energy Minister Narongchai Akrasanee said at a seminar on Wednesday The government has incorporated the perspective of...
by Editor
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มีหลายประเทศที่เรากล่าวถึงกันค่อนข้าง น้อย และหนึ่งในนั้นคือ "อินโดนีเซีย" ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประชากรจํานวน มากที่สุดในกลุ่มอาเซียน ราว 250 ล้านคน...
by Editor
นางอภิรดีตันตราภรณ์รมช.พาณิชย์เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการประชุมอย่าง ไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 21 ระหว่าง วันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค. ที่มาเลเซีย เพื่อหารือประเด็น หลักๆ ได้แก่...
by Editor
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มีกําหนดจะนําผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ณ เมืองโกตาบารูรัฐกลันตัน...
by Editor
ศรีสะเกษ เป็นชายแดนที่ติดกับ จ.พระวิหาร กับ จ.อุดรเมียนเจย หรือ อุดรมีชัย ประเทศ กัมพูชา ซึ่งมีอ.ภูสิงห์อ.ขุนหาญ และอ.กันทรลักษ์จ.ศรีสะเกษ ซึ่งถือว่า จ.ศรีสะเกษ มีพื้นที่ติดชายแดน ไทย-กัมพูชา...
by Editor
นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting : SEOM) ที่ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 27...
by Editor
Page 15 of 40 First Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean