เผย 'คนญี่ปุ่น' มอง 'เชียงใหม่' เป็นเมืองน่าอาศัยหลังวัยเกษียณ

เผย คนญี่ปุ่นกงสุลญี่ปุ่น เผย ผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นหลังเกษียณ สนใจเข้ามาอาศัยอยู่และลงทุนใน "เชียงใหม่" โดย "พ่อเมืองเชียงใหม่" เห็นว่าธุรกิจ "ลองสเตย์" เป็นที่สนใจ และเห็นด้วยที่ไทยกับเพื่อนบ้านจะต้องเกาะกลุ่มให้เชื่อมโยงต่อยอดธุรกิจดังกล่าว เพราะเชียงใหม่อากาศดี ค่าครองชีพต่ำ...

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 57 ที่ จ.เชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ตามที่มูลนิธิเชียงใหม่นานาชาติ (cif.) เห็นว่า เชียงใหม่กับประเทศเพื่อนบ้าน ในภูมิภาค AEC ในการทำธุรกิจ Longstay ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง ควรจะเกาะกลุ่มร่วมงานกันเป็นทีม และบริหารอย่างมืออาชีพและจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจไทย เนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณเป็นจำนวนหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น ที่อยากย้ายถิ่นฐานไปพำนักระยะยาวในต่างประเทศ ด้วยเหตุผลต่างๆ จึงมีการวางแผนมองหาประเทศที่มีภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง มีค่าครองชีพที่ถูกกว่า สามารถดำรงชีพอย่างสบายในวัยชรา จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นเป้าหมายปลายทางที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงพำนักระยะยาว เพราะสามารถตอบโจทย์สนองตอบความต้องการเบื้องต้นดังกล่าวของกลุ่มผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

ด้านนายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ทุกท่านทราบดีว่า ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Long Stay หรือการเข้ามาพำนักระยะยาวของชาวต่างชาติตามเมืองใหญ่ๆ ของไทย กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสุขภาพ อาหาร อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ต่างตื่นตัวในการพัฒนาและสร้างสรรค์ สินค้าหรือบริการที่หลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งรวมถึงเมืองเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้พำนักระยะยาวของชาวต่างประเทศ ซึ่งการเข้าใจถึงลักษณะการใช้ชีวิต ค่านิยม และทัศนคติของลูกค้า ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจนั้นเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวญี่ปุ่น ที่มีลักษณะเฉพาะตัวในการใช้ชีวิต โดยมี 2 องค์กรของญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นโดยตรง อย่างมูลนิธิ JTIRO จากโอซากา และมูลนิธิ Long Stay Foundation จะเข้ามาสำรวจพื้นที่ และดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มาพำนักในระยะยาวอย่างใกล้ชิดในจังหวัดเชียงใหม่.

ที่มา : นสพ ไทยรัฐ

โดย Editor
วันที่ 10 กันยายน 2557
พิมพ์หน้านี้