การรับรู้เรื่องอาเซียนของเยาวชนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 9

      โครงการเรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการบรรยายวิชาการ ครั้งที่ 9 "การรับรู้เรื่องอาเซียนของเยาวชนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : Perceptions of ASEAN among Youth in Southeast Asia"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จุลนี เทียนไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Assoc. Prof. Eric C. Thompson จาก National University of Singapore 
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. 
ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 
โดย keropy kero
วันที่ 11 เมษายน 2557
พิมพ์หน้านี้