ลบ แก้ไข

PRESS RELEASE ททท. จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดเส้นทาง เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว (Trip & Treat)

PRESS RELEASE ททท. จัดพิ


ททท. จัดพิธีมอบรางวัล
โครงการประกวดเส้นทาง เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  (Trip & Treat)

                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานประกาศรางวัลการประกวดโครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือ CSR Holiday ซึ่งต่อยอดจากโครงการ GREENS ในหมวด Green Plus ที่ ททท. มีวัตถุประสงค์ส่งสริมการท่องเที่ยวแบบจิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ บ้าน ช.ช้างชรา ของทีม พลังบวก สี่หนุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าทุนการศึกษา 50,000 บาท พ่วงด้วยรางวัลพิเศษสุดยอดคลิปวิดีโอ พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดตัวหนังสือ TRIP & TREAT Make your holiday worthwhile” คู่มือสร้างสรรค์เส้นทางความสนุก พลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่ชุมชน15 เส้นทางต้นแบบ ซึ่งคัดเลือกมาจาก 15 โครงการที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม CSR ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวจิตอาสาที่ต้องการทำให้วันหยุดพักผ่อนได้อะไรมากกว่าแค่ความสนุกสนาน โดยมีผู้บริหารขององค์กรชั้นนำด้าน CSR ให้เกียรติเข้าร่วมงาน   ณ ห้องประชุม ชั้น 10การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 

         PRESS RELEASE ททท. จัดพิ                   นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ในปัจจุบันองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างหันมาให้ความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม หรือที่เราเรียกว่า CSR กันมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในเรื่องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การอนุรักษ์ป่า การสร้างสาธารณูปโภค หรือการให้ทุนการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแท้จริงแล้วยังมีพื้นที่และชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่เสื่อมโทรม และต้องการการฟื้นฟูอยู่อีกมาก ททท.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ เราไม่ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เราได้พยายามสร้างความตระหนักให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ที่ทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนอีกด้วย    การทำกิจกรรมCSR ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยม

PRESS RELEASE ททท. จัดพิ

การประกวดโครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือ CSR Holiday ซึ่งต่อยอดจากโครงการ 7 GREENS ในหมวด Green Plus นั้น ก็มุ่งหวังที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีพลังความรู้ความสามารถและชอบท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแบบจิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดกว่าหนึ่งร้อยโครงการ หลากหลายเส้นทางเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่ง ททท. ยังได้ต่อยอดความสำเร็จของโครงการด้วยการรวบรวม 15 โครงการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ TRIP &TREAT Make your holiday worthwhile” คู่มือสร้างสรรค์เส้นทางความสนุก พลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่ชุมชน 15 เส้นทางต้นแบบ ที่จะเป็นเสมือนคัมภีร์ด้าน CSRช่วยเพิ่มแนวทางการทำกิจกรรมลักษณะนี้ในรูปแบบใหม่ๆ ที่รวบรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังทรุดโทรม ทำให้วันหยุดสนุกมีคุณค่า และได้ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน
 

PRESS RELEASE ททท. จัดพิ          โครงการประกวดเส้นทางพลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่ชุมชนของตนอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ  TRIP & TREAT” เป็นการประกวดโครงการในรูปแบบของการท่องเที่ยวจิตอาสา หรือ CSR เป็นทริปท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน พิมพ์บรรยายพร้อมส่งภาพถ่าย และจัดทำคลิปวีดีโอ 3 นาที เล่าถึง ทริป (Trip)” ที่อยากจะให้คนไป ทรีต (Treat)” พร้อมกิจกรรมการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในภาคที่มหาวิทยาลัยของตนตั้งอยู่   ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา มีผลงานส่งมาทั้งสิ้น 33 มหาวิทยาลัย รวม 109 ผลงาน ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ททท. และตัวแทนขององค์กรภาคเอกชนที่มีแผนกหรือการทำโครงการ CSR ที่มีชื่อเสียงและได้การยอมรับ

 

          ผลการการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ บ้าน ช.ช้างชรา ของ ทีมพลังบวก มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จ.กาญจบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ โครงการปลูกกล้าโกงกาง ของ ทีมรักนวลสงวนป่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ ซ่อมแซมป่าที่สึกหรอ ของ ทีม Adventure Green  มหาวิทยาลัยอินเตอร์เทค จ.ลำปาง โดยแต่ละทีมได้รับโล่ห์ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 50,000 / 30,000 และ 20,000บาท ตามลำดับ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละทีมได้รับเงินสนับสนุน 5,000 -10,000 บาท รางวัลชมเชย 12 ทีม ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

          นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีก รางวัล คือ รางวัลสุดยอดคลิปวิดีโอ ได้แก่ โครงการ บ้าน ช.ช้างชรา ของ ทีมพลังบวก มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จ.กาญจบุรี รับเงินรางวัล 8,000 บาท ไปครองอีกหนึ่งตำแหน่ง รางวัลสุดยอดภาพถ่าย ได้แก่ โครงการ เก็บขยะให้เกลี้ยงหาด ของ ทีม Triple “T มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ.ภูเก็ต และรางวัล Popular Vote ซึ่งตัดสินมาจากการเข้าชมคลิปวิดีโอมากที่สุด คือ ทีมช้อป ชิม ชิว  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

            ทีมพลังบวก มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จ.กาญจบุรี เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย หนุ่ม นายมณภัทร หอสกุล นายเนติลักษณ์ โสตรศรีทิพย์ นายฉัตรชัย เบญจมาศ และ นายวรวุฒิ แสงขำ ทั้งหมดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาตร์ โดยมี อ.สายสวาท ธนะภูมิ เป็นที่ปรึกษา โดยน้องๆ เผยถึงแรงบันดาลใจในการทำโครงการ บ้าน ช.ช้างชรา ว่า ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจบุรี หรือ บ้าน ช.ช้างชรา นี้ เป็นมูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือดูแลช้างป่วย ช้างแก่ ที่ไม่สามารถทำงานได้แล้ว ที่นี่ต้องการทั้งเงินที่จะซื้ออาหารช้าง อาสาสมัครดูแลช้าง ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเคยไปทำกิจกรรมมาแล้วหลายครั้ง แต่พวกเราเห็นว่าที่นี่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักและต้องการความช่วยเหลือ ช้างเหล่านี้เป็นช้างแก่ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นคุณค่า

สิ่งที่พวกเรานำเสนอคือ การให้ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ สัตว์อย่างช้าง และธรรมชาติ เพราะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง มีคุณประโยชน์ ยามที่มันแข็งแรงเราก็ใช้แรงงานเขา ฉะนั้นยามที่เขาแก่ชราเราก็ควรต้องดูแล อยากให้ทุกเล็งเห็นปัญหาช้างที่ถูกทอดทิ้งด้วย ซึ่งพวกเราหวังว่าคลิปวิดีโอโครงการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือ CSR Holiday นี้จะเป็นกระบอกเสียงให้นักท่องเที่ยวได้หันมาเห็นว่ายังมีการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณสามารถเป็นผู้ให้ความสุขและได้รับความสุขกลับคืนมาในเวลาเดียวกัน ส่วนภาคเอกชนที่กำลังจะทำโครงการ CSR บ้าน ช.ช้างชรา จ.กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกท่านเช่นกัน

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือผู้สนใจหนังสือ TRIP & TREAT Make your holiday worthwhile” คู่มือสร้างสรรค์เส้นทางความสนุก พลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่ชุมชน 15 เส้นทางต้นแบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจการทำกิจกรรม CSR หรือการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าในทริปต่อๆ ไป สามารถติดต่อขอรับได้ที่กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว-ททท. โทร 02 250 5500 ต่อ 4447  และติดตามชมคลิปวิดีโอของทั้ง 15 ทีมได้ที่ https://www.facebook.com/tripandtreat
 

PRESS RELEASE ททท. จัดพิ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

keropy kero
ชม 3,604 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • Last sunset of 2010 - Bantayan Island Cebu @Philippines Central Visayas Bantayan รูปที่เกี่ยวข้อง # 30 - Paddling for Home... rest time. @Philippines Central Visayas Bantayan A boat and the clouds in the calm sea...
  by Editor Bow
 • " เมงการาบลา "สวัสดีเป็นภาษาเมียนมาร์กันหน่อยนะคะ หรือที่คนไทยเราเรียกขานติดหูว่า ประเทศพม่า นั่นเอง ประเทศพม่า นั้นเป้นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้ว วันนี้นะคะ เราก็จะมาดูว่า...
  by สิรินภา เลิศสุรวัฒน์
 • 1. เมือง Donsol : ฟิลิปปินส์ Donsol ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะ Luzon ประเทศฟิลิปปินส์ ความมหัศจรรย์ของที่นี่คือ การที่คุณสามารถพบฉลามวาฬที่ได้ชื่อว่าเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก...
  by Editor Bow
 • เที่ยวหลวงพระบาง เดินทางไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วค่ะ ล่าสุด! บขส.ร่วมกับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว ประจำแขวงหลวงพระบาง ได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 14...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean