คุณรู้หรือไมว่าอาหารที่แช่ในตู้เย็นก็มีหมดอายุในการแช่เย็นด้วย

        

 

 


คุณรู้หรือไมว่าอาหารที่แช่ตู้เย็นก็มีหมดอายุ

         1.อาหารที่ปรุงสำเร็จ          การเก็บเข้าตู้เย็น ควรแพ็กใส่กล่องหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดให้เรียบร้อย แต่ถ้าอาหารนั้นยังร้อนอยู่ก็ควรปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลงก่อน อย่างไรก็ดีถ้าหากอยากให้เย็นเร็วขึ้นก็ยกอาหารในภาชนะไปแช่ในน้ำเย็น

        2.อาหารสด           เนื้อสัตว์ที่ยังสดอยู่จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 2-5 วัน แต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกแล้วจะเก็บได้นาน 2-6 วัน ส่วนเนื้อสัตว์ที่สับหรือบดแล้วจะเก็บได้ไม่เกิน 1 วัน แต่ถ้านำไปทำให้สุกจะอยู่ได้ 2-4

        3.ไข่
           ไข่สดจะเก็บได้นาน 3-4 สัปดาห์ ซึ่งจะนานกว่าไข่ต้มสุกที่อยู่ได้แค่ไม่เกินสัปดาห์เดียว ก็จะเริ่มมีกลิ่นแล้ว

        4.ผัก          ผักประเภทใบจะมีระยะในการเก็บในตู้เย็นประมาณ 1-3 วัน แต่ถ้าเป็นผักประเภทกะหล่ำจะอยู่นาน 5-7 วัน

         และในช่วงที่อากาศข้างนอกร้อน ก็ควรรีบเก็บอาหารเข้าตู้เย็นให้เร็วขึ้นหรือทันที เพราะเชื้อโรคในอากาศอาจล่องลอยมาปะปนกับอาหารได้ และประตูของตู้เย็นก็ไม่ควรปิด ๆ เปิด ๆ บ่อย ยิ่งไปกว่านั้นควรปรับอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้มีความเย็นยิ่งขึ้นด้วย

         นี้เป็นเหตุผลที่เราไม่ควรเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นจนนานเกินไป เพราะอาจจะทำให้อาหารหมดอายุและทานเข้าไปแล้วไม่ได้คุณค่าของอาหารเท่าที่ควร


    cr.ezythaicooking.com
        ภาพ อินเตอร์เน็ต

โดย nidnoi
วันที่ 24 มีนาคม 2557
พิมพ์หน้านี้