มาสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนบ้านในอาเซียน ^_^เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Leedan Niid)
โดย Editor Bow
วันที่ 31 สิงหาคม 2556
พิมพ์หน้านี้