ลบ แก้ไข

9 สุดยอดอาชีพที่ถูกจ้างมากที่สุดปี 2013

9 สุดยอดอาชีพที่ถูกจ้างม

เว็บไซต์ CareerBuilder และทาง Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) ประกาศผลการสำรวจล่าสุดจากฐานข้อมูลตลาดแรงงานของ EMSI ซึ่งดึงข้อมูลจากกว่า 90 หน่วยงานในสหรัฐอเมริกา เพื่อดูว่าอาชีพไหนเป็นอาชีพที่มาแรงที่สุด ในปี 2013 9 สุดยอดอาชีพที่ถูกจ้างมากที่สุดปี 2013

อันดับ 1 Software Developers (Applications and Systems Software)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวางแผนพัฒนาซอฟต์แวร์และ Applications ซึ่งขอบเขตงานจะกว้างกว่าการเขียนโปรแกรม โดยอาจมีส่วนร่วมในระดับทั้งโครงงาน แทนการดูแลส่วนของชิ้นงาน ซึ่งในกลุ่มนี้อาจรวมถึงโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์ด้วย ใครอยากเป็น Software Developers ลองดูหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์

อันดับ 2 Accountants and Auditors

ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบกิจการธุรกิจบุคคล สถาบันเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะรายงานสถานการณ์การเงินต่อเจ้าของกิจการ ถ้าสนใจอยากทำงานด้านการบัญชี ลองดูหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อันดับ 3 Market Research Analysts and Marketing Specialists

นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด โดยมีหน้าที่เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าทั้งด้านความชอบ ความต้องการ พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อดูว่ามีโอกาสทางการตลาดไหนที่ทางบริษัทจะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น และดูว่าแนวโน้มของตลาดจะเป็นไปในทิศทางใด ใครอยากทำงานด้านนี้อาจต้องมีความรู้พื้นฐานทางการตลาด เศรษฐศาสตร์ และสถิติ ลองดูหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

อันดับ 4 Computer Systems Analysts

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต้องมีความรู้ด้านธุรกิจและระบบ workflow และดัดแปลงระบบให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ ใครสนใจอาจลองดูข้อมูลหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายและระบบ คอมพิวเตอร์ได้ที่นี่

อันดับ 5 Human Resources, Training and Labor Relations Specialists

หน้าที่ของแผนก HR หรือ Human resources ไม่ได้มีแค่การวางแผนรับคนหรือสัมภาษณ์พนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดอบรบเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน ดูแลผลประโยชน์ให้กับพนักงาน ดูแลฐานข้อมูลและเป็นคนกลางในการติดต่อกับแผนกต่างๆ ในบางบริษัทอาจรวมถึงการเป็น strategic partner ในการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ขององค์กรอีกด้วย หลักสูตรด้าน HR แตกออกเป็นหลายสาขาแถมยังเป็นตำแหน่งที่ทุกบริษัทใหญ่ๆต้องมี

อันดับ 6 Network and Computer Systems Administrators

ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทำหน้าที่ออกแบบ วางแผน และดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบริษัท คอยช่วยเหลือคนในบริษัทในการลงโปรแกรมต่างๆ และอาจต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่าย IT ด้วย สำหรับคนที่สนใจด้านนี้อาจเรียนต่อด้านไอที  หรือการจัดการฐานข้อมูล ก็แล้ว แต่ความชอบและความถนัด

อันดับ 7 Sales Representatives (Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific)

พนักงานฝ่ายขายสำหรับการค้าส่งหรือโรงงาน ทำหน้าที่แนะนำสินค้าใหม่ให้กับตลาด ใครอยากทำงานด้านนี้นอกจากจะต้องมีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องรู้จักพื้นที่ที่ตัวเองอยู่และความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งด้วย ใครชอบติดต่อสื่อสารและคิดว่าตัวเองขายของเก่ง ลองหาความรู้เพิ่มเติมด้านการตลาดและธุรกิจ และเลือกเดินในสายอาชีพนี้ก็ได้

อันดับ 8 Mechanical Engineers

วิศวกรเครื่องกล เป็นผู้ที่ผลิตและดูแลรักษาเครื่องกล ใครอยากทำงานด้านนี้ต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ และพลังงานเป็นอย่างดี วิศวกรเครื่องกลสามารถใช้หลักการและความรู้พื้นฐานเหล่านี้ในการออกแบบ วิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน ระบบการผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ ใครสนใจเรียนอยากรู้ว่ามีหลักสูสตรอะไรบ้างดูข้อมูลได้

อันดับ 9 Industrial Engineers

วิศวกรอุตสาหการ เป็นสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม วิจัยดำเนินงาน จัดการและประเมินผลในทุกๆ ด้านทั้ง บุคลากร สารสนเทศ อุปกรณ์ วัสดุ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของการผลิตให้อยู่ในระดับที่ต้องการโดยหาวิธีในการ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุ้มค่าที่สุด ใครชอบงานท้าทายแบบนี้ลองดูหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก hotcourses.in.th

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,043 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ