dogTech
ASEAN & WORLD All Technology Social Media
Apps and Software Dev & Design Gadgets Mobile
Facebook Google+ How To Twitter YouTube
เนื้อหา 1,680 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0
ผู้ชม 10,459,197 ครั้ง, ผู้ติดตาม 0 คน
 
TOP SHARE OF THE WEEK

คำฮิต


คำค้นหานางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนและญี่ปุ่นสามารถสรุปผลการเจรจาจัดทําความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนได้แล้ว โดยด้านการค้าบริการจะครอบคลุมเรื่องการเงิน โทรคมนาคม และการเคลื่อนย้ายบุค...
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก หรือ "World Tourism Day 2016&rdqu...
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับ Mr. Jason Judd ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล และคณะ โดยเปิดเผยว่า Mr. Maurizio B...
นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับนายทะดะชิฯ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมแสดงความขอบคุณที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไทยมาโดยตลอด โอกาสนี้นายทะดะชิฯ แสดงความยินดีต่อผลประชามติของไทยและกล่าวว่าการ...
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐ...
การเข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ครั้งที่ 1 จะเป็นการแสดงการสนับสนุนประเทศมาเลเซียในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ครั้งแรก และเป็นโอกาสอันดีในการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาป...
รองนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีที่ได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม พร้อมยินดีที่ไทยและเวียดนามจะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่น ยืน...
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายศรัณย์ วังสัตตบงกช ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมพิจารณาแผนงาน โครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน&...
นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่า นายสะเหลิมไซฯ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพลวัตให้แก่ความสัมพันธ์ไทย – ลาว โดยรัฐบาลลาวสนับสนุนการปฏิรูปตามโรดแม็ป และเห็นว่าความสงบและควา...
นางสาวศุภรา เสกาจารย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมการสร้าง Supp...
กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด "UNSEEN ผ้าไทย สีสันแพรพรรณแห่ง ASEAN" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเ...
กระทรวงพาณิชย์ไทยและจีน ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการงานนิทรรศการแสดงสินค้าจีน – อาเซียน (ไชน่า – อาเซียน เอ็กซ์โป) ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานไชน่า – อาเซียน เอ็กซ์โป ครั้งที่ 13 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1...
ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/ABC ได้ตั้งแต่‹วันนี้ถึง 19 สิงหาคม 2559 หรือ http://www.nia.or.th/onlinereg/home.php?id=87...
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวถึงการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชา ว่า แรงงานที่มาจดทะเบียนขณะนี้ส่วนใหญ่มีการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้วและออกเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือทีดีแล้ว แต่ยังไม่มีการแจกจ่าย ซึ่งจ...
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2/2559 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ภายใต้ยุทธศา...
Page 8 of 112 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ