dogTech
ASEAN & WORLD All Technology Social Media
Apps and Software Dev & Design Gadgets Mobile
Facebook Google+ How To Twitter YouTube
เนื้อหา 1,680 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0
ผู้ชม 10,459,197 ครั้ง, ผู้ติดตาม 0 คน
 
TOP SHARE OF THE WEEK

คำฮิต


คำค้นหาในที่ประชุม มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ฉบับใหม่ (2559-2563) โดยผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีปัก กึน-ฮเย แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้บรรลุเป้าหม...
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่ความร่วมมือกรอบอาเซียนบวกสามจะครบรอ...
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 19 ซึ่งที่ประชุมผู้นำอาเซียนและนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เห็นพ้องส่งเสริมการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมือ...
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนกับฝ่ายนิติบัญญัติอาเซียน ซึ่งจากสถาน...
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 จะสำเร็จ...
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบทีมประเทศไทยและหารือกับผู้แทนไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร...
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การหารือครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งที่ 2 หลังจากที่นายกรัฐมนตรี สปป.ลาวได้เดินทาง...
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดระนอง พร้อมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และตำรวจท่องเที่ยว ทำการหารือด้านการบูรณ...
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 เรื่อง การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุม (Inclusive and interconnected Development) สรุปสาระสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงองค์ประกอบสำ...
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 รวมถึงการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาช...
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา หรือ G77 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 (G20) ที่ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศนครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้นำกลุ่ม G20 ที่ประกอบ...
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการเปิดประมูลข้าวขาว 25% ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ปริมาณ 250,000 ตัน โดยเปิดให้รัฐบาลไทย เวียดนาม และกัมพูชา เข้าร่วมการประมูลเมื่อวานนี้ (3...
รัฐบาลไทย ยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ.2560-2564 ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับนานาชาติ ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อน Thailand 4.0 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่...
ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายสหกร...
สาระสำคัญของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนได้เสียในอาเซียนในการตอบโต้กับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิผลท...
Page 6 of 112 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ