สำรวจจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการเปิดเป็นด่านพรมแดนถาวรในอนาคต

สำรวจจุดผ่อนปรนการค้าช่อ

นายพิษณุ สุวรรณะชฏ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะเดินทางมายังจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น (BP.13) ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสำรวจเส้นทางชายแดนที่เชื่อมต่ออำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับจังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมา เพื่อรองรับการเปิดช่องทางห้วยต้นนุ่นเป็นด่านพรมแดนถาวรในอนาคต ซึ่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะ จะเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น เพื่อเดินทางไปยังอำเภอแม่แจ๊ะ จังหวัดบอลาแคะ และต่อไปยังจังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สหภาพเมียนมาต่อไป
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้