รมว.พาณิชย์เข้าร่วมการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียน (WEF on ASEAN)

รมว.พาณิชย์เข้าร่วมการปร
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียน หรือ World Economic Forum (WEF) on ASEAN ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาคที่ World Economic Forum จัดขึ้นประจําทุกปี โดยมีบุคคลสําคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกําหนดอนาคตของภูมิภาค โดยปีนี้จะชูประเด็นอาเซียนเป็นสําคัญ
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้