อาเซียนและ TCS สำรวจความร่วมมือเพื่ออนาคต

ASEAN and TCS to Explore Possible Cooperation
 

                เลขาธิการสำนักเลขาธิการด้านความร่วมมือไตรภาคี (TCS) ได้เข้าพบเลขาธิการอาเซียนเพื่อการพูดคุยถึงความร่วมมือในอนาคตเมื่ออาเซียนกลายเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์

                ในระหว่างการประชุมเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความสนใจในการสำรวจความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่าง TCS และอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น การเงิน, การค้า, การลงทุนและการแลกเปลี่ยนแรงงาน นอกจากนี้TCS ยังกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากสำนักเลขาธิการอาเซียนในด้านการประสานงานความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้