อาเซียนพัฒนาการบูรณาการระบบการตรวจสอบ 

                เนื่องด้วยในปี 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคธุรกิจ โดยผู้กำหนดนโยบายได้วางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาและสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้