App Thai Delicious อาหารไทยไม่ว่าครัวไหน ก็ต้องมีรสชาติไทยเดียวกัน


มาอร่อยแบบไทยๆ โดยเรียนวิธีทำอาหารไทยมาตรฐาน
ผ่าน App นี้ พร้อมนำอาหารไทย แข่งขันต่อไปในอาเซียน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ > http://goo.gl/4SSVwS
..................
Thai Delicious เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้จาก 3สาขา ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์และการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาสูตรมาตรฐานอาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “อาหารไทยไม่ว่าครัวไหน ก็ต้องมีรสชาติไทยเดียวกัน”


App Thai Delicious อาหาร
App Thai Delicious อาหาร
โดย dogTech
วันที่ 12 ตุลาคม 2557
พิมพ์หน้านี้