ติมอร์เลสเตขอคำปรึกษาจากประเทศไทยเพื่อเตรียมการเข้าร่วมในอาเซียน

Timor-Leste to Seek Advi
 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้ขอคำปรึกษาจากประเทศไทยเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของติมอร์เลสเตได้เดินทางมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองประเทศ

            ในระหว่างการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศติมอร์เลสเตจะหารือเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับติมอร์เลสเต  โดยประเทศไทยได้นำเสนอการพัฒนาด้านการเกษตร, การประมงและสุขภาพของประชาชนในประเทศติมอร์เลสเต

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้