ลบ แก้ไข

ไทยเตรียมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ไทยเตรียมประชุมสุดยอดผู้
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 รวมถึงการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน นี้ ร่วมกับผู้นำในอาเซียนและนอกอาเซียน อาทิ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและอินเดีย โดยเป็นการประชุมผู้นำครั้งแรกหลังอาเซียนรวมตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งลาวกำหนดหัวข้อการประชุมคือ "Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community” คาดว่าผู้นำอาเซียนจะหารือเพื่อเสริมสร้างให้ประชาคมเข้มแข็งและยั่งยืน ทุกคนก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปัญหาหมอกควันข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และอาชญากรรมข้ามชาติ และประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกของอาเซียน ก่อนร่วมกันลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย ความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค และจะรับรองเอกสารอีก 20 ฉบับ เช่น แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,104 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ