ลบ แก้ไข

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2559 (World Hapex 2016)


งานแสดงสินค้าและการประชุ
 

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2559 (World Hapex 2016) ในวันที่ 1-4 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อแสดงศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับตลาด AEC โดยในปีนี้จะเน้นบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการด้านฮาลาล เพื่อป้อนสู่ตลาดโลก
 
 

dogTech
ชม 2,037 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean