ลบ แก้ไข

ผลการแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย


ผลการแลกเปลี่ยนหารือความ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนหารือและติดตามความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ โครงการก่อสร้างรั้วชายแดน การอำนวยความสะดวกการสัญจรและขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและด้านอื่นๆ ระหว่างกัน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,729 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ