ลบ แก้ไข

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐


 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ


การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการหารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ จากการประชุม JC ครั้งที่ ๙ ที่กัมพูชา (ระหว่าง ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘) และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๒ (ระหว่าง ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘) โดยแบ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting) ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีประธานร่วมคือ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายอึง เซียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,888 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ