ลบ แก้ไข

อาเซียน-ญี่ปุ่น ชื่นมื่นบรรลุผลเจรจาบริการและลงทุนและเห็นชอบแผนงานยุทธศาสตร์ 10 ปี


อาเซียน-ญี่ปุ่น ชื่นมื่น
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนและญี่ปุ่นสามารถสรุปผลการเจรจาจัดทําความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนได้แล้ว โดยด้านการค้าบริการจะครอบคลุมเรื่องการเงิน โทรคมนาคม และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา รวมทั้งยังแนบตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการด้วย สําหรับด้านการลงทุนจะครอบคลุมกฎเกณฑ์การเปิดเสรีการคุ้มครอง 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,085 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ