ลบ แก้ไข

รมว.พาณิชย์ เข้าร่วมประชุม JTC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 7 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน


รมว.พาณิชย์ เข้าร่วมประช
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 7 ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพ วันที่ 7 - 8 กรกฎาคมนี้ ณ กรุงเนปิดอว์ ซึ่งเป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีไทย-เมียนมา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ จะสานต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าไทยกับเมียนมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงการผลักดันการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่จะช่วยสร้างงานและโอกาสให้ชาวเมียนมา
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,145 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประวัติความเป็นมาของอาเซี่ยน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia...
  by Editor Bow
 • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025...
  by dogTech
 • เวียดนามกับประชาคมอาเซียน การรับเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอำนาจในการต่อรองทางการเมืองของอาเซียนได้...
  by dogTech
 • สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า หมู่บ้านคาลิซารี ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเต้าหู้ มีโรงงานผลิตมากกว่า 240 แห่ง ได้ทำการทดลองวิจัย โดยสำนักงานประเมินและพัฒนาเทคโนโลยี หรือบีพีพีที นำน้ำเสียจากการผลิตเต้าหู้...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ