ลบ แก้ไข

ผลการประชุม Green - Mekong Forum ครั้งที่ 4


ผลการประชุม Green - Meko

การประชุม Green - Mekong Forum ครั้งที่ 4 ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและญี่ปุ่น ที่มีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนาย Takeshi Osuga รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานร่วม ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,024 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean