ลบ แก้ไข

นิวซีแลนด์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม RCEP – TNC ครั้งที่ 13


นิวซีแลนด์ เป็นเจ้าภาพจั
 

นิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8–18 มิถุนายน 2559 ณ เมืองโอ๊คแลนด์
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,306 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ