ลบ แก้ไข

เมียนมาร่วมผลักดันด่านพรมแดนสิงขร จ.ประจวบ เป็นด่านถาวร


เมียนมาร่วมผลักดันด่านพร
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณจำนวนกว่า 77 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ภายหลังการยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ ซึ่งการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 


อ่านต่อ AEC Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,027 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ