ลบ แก้ไข

ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง


ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาซาน
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการต่อร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างครั้งที่ 1 และร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง
 
สาระสำคัญของร่างฯ
 
1. ร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก ความสำคัญของความร่วมมือ หลักเกณฑ์ในการดำเนินความร่วมมือ และประเด็นความร่วมมือที่สำคัญใน 3 สาขา ได้แก่

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,249 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • หากการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศทั้งในและนอกอาเซียนที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนื่องจากการเปิดเสรีด้านการค้าและการบริการจาก AEC เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มสูงที่จะมีผู้เข้ามาใช้บริการในสถานพยาบาลภายในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้น...
  by Editor
 • ฝึมือนักศึกษาไทย นำเสนอเรื่องของอาเซียน AEC ด้วย Infographic ทำให้เข้าใจง่าย เห็นภาพ...
  by dogTech
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ "เออีซี" หลายคนคงมีคําถามว่าประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้ว ถ้ามองในภาพรวม ก็ดูมีการตื่นตัวกันมากพอสมควร โดยเงื่อนไขสําคัญอันหนึ่งก็คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559...
  by Editor
 • สวดมนต์ข้ามปี ในต่างจังหวัด (คาดว่าจะจัด) ภาคกลาง - วัดป่าปฐมชัย ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม - สำนักปฎิบัติ แสงธรรมส่องชีวิต ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี - วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา - วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean