ลบ แก้ไข

ก.คมนาคม เปิดเวทีให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพัฒนารถไฟไทย – จีน


ก.คมนาคม เปิดเวทีให้ความ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด และประชาชน ร่วมสัมมนากว่า 400 คน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,777 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean