ลบ แก้ไข

การฝึกอบรมสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติอาเซียนผู้นำในอนาคตเริ่มต้น


Training for ASEAN Disaster Management Future Leaders Begins
 

                ศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) เริ่มโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่การจัดการภัยพิบัติจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ภายใต้โครงการ AHA Centreโดยการฝึกอบรมจะครอบคลุมทุกด้านของการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการจัดการฉุกเฉินระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,807 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean