ลบ แก้ไข

สิงคโปร์จะสร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 4

สิงคโปร์จะสร้างโรงงานกลั
 
PUB, Water Agency สิงคโปร์มีแผนที่จะสร้างโรงงานกลั่นน้ำทะเลแห่งที่ 4 เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำและให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต อีกทั้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของแหล่งน้ำในสิงคโปร์ โดยโรงงานแห่งใหม่จะสร้างที่เขต Marina East เพื่อรองรับน้ำจาก Marina Reservoir ให้สามารถผลิตน้ำจืดได้ปริมาณ 30 ล้านแกลลอนต่อวัน เมื่อรวมกับโรงงานเดิม จะสามารถผลิตน้ำจีดได้รวม 160 ล้านแกลลอนต่อวัน ภายในปี 2603 สามารถผลิตน้ำจึดจากน้ำทะเล คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณความต้องการน้ำจึดของประเทศ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,113 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ