ลบ แก้ไข

การปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

Adjusting to the Move to
 

              ประชาชนชาวไทยได้รับการกระตุ้นให้ปรับตัวในเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยในการเตรียมตัวสำหรับประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจะต้องเสริมสร้างความสามารถของตนบนพื้นฐานที่ยั่งยืนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของการศึกษา การจ้างงานและทักษะการใช้ภาษา เพื่อที่จะสามารถรับมือกับการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ประเทศไทยทันกับการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก

                นอกจากนี้ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็กควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย​​เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ นอกจากนี้ยังควรเสริมสร้างเครือข่ายโดยการใช้วัตถุดิบในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสร้างแบรนด์ของไทยเปิดตลาดใหม่และสู้กับการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,077 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ