ลบ แก้ไข

4 จังหวัดไทยเตรียมตัวเป็นประตูสู่อาเซียน

4 จังหวัดไทยเตรียมตัวเป็


 
            กระทรวงวัฒนธรรมริเริ่มแผนการส่งเสริม 4 จังหวัดในประเทศไทย เป็นดินแดนประตูสู่อาเซียน โดยการใช้มิติทางวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชน ให้เกิดการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน

            4 จังหวัด ได้แก่ เชียงรายและตากในภาคเหนือ,สระแก้วทางภาคตะวันออกและสงขลาในภาคใต้ โดยจังหวัดเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องสำหรับโครงการในปีงบประมาณ 2014
           
            4 จังหวัดนี้ถือว่าเป็นเมืองที่จะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณ 10ล้านบาท สำหรับแต่ละจังหวัดในการดำเนินการโครงการให้ตอบสนองต่อนโยบายของการเป็นดินแดนประตูสู่อาเซียน

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,947 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ