ลบ แก้ไข

ประเทศไทยส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นเตรียมการสำหรับ AEC

ประเทศไทยส่งเสริมเศรษฐกิ            ในการเตรียมการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015 ประเทศไทยได้เห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยการลงทุนที่แตกต่างกันเพื่อสร้างสมดุลทางการลงทุน ซึ่งก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น

            ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) โดยจะดึงดูดนักลงทุนไทย ด้วยการขยายโอกาสในการลงทุน

            นอกจากนี้รัฐบาลยังมองเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยจะสร้างเส้นทางคมนาคมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นขยายธุรกิจท้องถิ่นไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,449 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ