ลบ แก้ไข

ประเทศไทยใช้ศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อาเซียน            ในการเดินทางไปสู่​​การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ประเทศไทยมีความคิดเห็นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจภายในอาเซียน ผ่านการใช้ศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์

            แผนการเพิ่มความร่วมมือทางศาสนาผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางศาสนาและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาจะช่วยเสริมสร้างการเป็นชุมชนทางศาสนา โดยรัฐบาลจะใช้งบประมาณ 24 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการต่างๆภายใต้แผนการเหล่านี้

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,501 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean