ลบ แก้ไข

การ์เดียนมองอาเซียน          สื่อมวลชนตะวันตกอย่างเดอะ การ์เดียน ของอังกฤษ เพิ่งนำเสนอรายงานวิเคราะห์ที่บ่งบอกว่าเกาะติดความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียนอยู่อย่างพินิจพิเคราะห์ เริ่มจากการให้ข้อมูลว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ครองเศรษฐกิจขนาด 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ มีประชากรรวมกัน 620 ล้านคน หรือร้อยละ 10 ของประชากรโลก มีเปูาหมายจะเดินไปสู่การสร้างตลาดเดียวกันแบบสหภาพยุโรป หรืออียู เพื่อให้มีอำนาจการต่อรองสูงขึ้น

         การรวมตลาดเศรษฐกิจแบบอียู หมายถึงการผ่อนคลายก าแพงภาษี เพิ่มเงินลงทุนให้ไหลเวียน และเปิดพรมแดนต่อกันนั้นดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ภูมิภาคที่มีสมาชิก 10 ประเทศ

         อาเซียนถูกคาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 5 ในปี 2558 เหนือกว่าสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุุน

         แต่สิ่งที่คาดหมายว่าจะเกิดเช่นกันคือความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของสมาชิก เช่น พม่า หลังผ่านพ้นยุคเผด็จการทหารมาแล้ว ประชากรเกือบ 3 ใน 4 ยังคงขาดแคลนไฟฟูาใช้ เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ติดอันดับประเทศที่ร่ ารวยที่สุดในโลก

         มาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ กังวลถึงเปูาหมายการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในภูมิภาคอย่างเสรีในภูมิภาคอาจไม่เกิดขึ้นก่อนปี 2563 หรือ ค.ศ. 2020

        แม้ว่าอาเซียนจะไม่มีปัญหาหนี้สินที่ร่วมกันแบกรับเหมือนสหภาพยุโรป เพราะยังไม่คิดจะรวมสกุลเงิน แต่สิ่งที่นักลงทุนกังวลคือความต่างในเรื่องภาษา รูปแบบการเมืองและเศรษฐกิจ

        จากการประเมินของบริษัทด้านกฎหมาย เบเกอร์แอนด์แม็กเคนซี ประเทศอย่างสิงคโปร์จะได้ประโยชน์มากที่สุดในการรวมตลาดเดียวของอาเซียน หลังจากได้เปรียบในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินและตลาดเสรี จึงเป็นที่ตั้งของบริษัทนานาชาติถึงร้อยละ 80

       สำหรับอินโดนีเซียและพม่า คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพราะเป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติเล็งมาตั้งโรงงานผลิตมากที่สุด

      ส่วนไทย น่าเสียดายอย่างยิ่ง แม้ว่าจะเป็นฮับของธุรกิจที่น่าสนใจยิ่งในฐานะตลาดที่มีค่าจ้างแรงงานไม่สูง มีกฎระเบียบด้านการลงทุนที่น่าพอใจ แต่กลับมีการเมืองที่ไม่มั่นคง

      ราจีฟ พิสวัศ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท IHS ประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ความวุ่นวายทางการเมืองท าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อประเทศ จนบริษัทนานาชาติลังเลที่จะเข้ามาเพิ่มการลงทุนใหม่ เมื่อเทียบกับเวียดนาม ที่มีการฟื้นตัว

      สำหรับปัญหาด้านสังคมที่น่าวิตก นอกจากเรื่องค้ามนุษย์และลัทธิสุดโต่งแล้ว ในแถลงการณ์จากเวทีอาเซียนพีเพิ่ลฟอรัม หรือ เอพีเอฟ กลุ่มสังคมพลเรือนที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน ระบุถึงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน คอร์รัปชั่น การบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพ การฮุบที่ดินโดยรัฐ การทารุณโดยต ารวจของรัฐ รวมไปถึงความเป็นเผด็จการ และการครองอ านาจโดยทหาร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.ข่าวสด
 

 

Editor
ชม 751 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า อุตสาหกรรมไทยที่มีความโดดเด่นและมีทิศทางในการขยายตลาดได้ดีที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงสิ้นปี 2558 ได้แก่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ...
  by Editor
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายหลัก 4อย่าง 1.เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2.มีความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ 3.มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4.สามารถบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com...
  by Editor Bow
 • นายบัมบัง บรอดโยเนโกโร (Bambang Brodjonegoro) รองรัฐมนตรีการคลังของอินโดนีเซีย ประกาศว่า อินโดนีเซีย ไม่ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเปราะบาง (Fragile Five) อย่างที่นักวิเคราะห์บางคนกล่าวหา...
  by Editor Bow
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก รวมเพลงเด็กในตำนาน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean