อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ

อุทยานปะการังทางทะเลทุบบ


อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมพื้นที่ ๓๓,๒๐๐ เฮคเตอร์ รวมถึงเกาะปะการังทางเหนือและใต้ เป็นตัวอย่างของเกาะปะการังที่มีพันธุ์สัตว์ทะเลหนาแน่นมาก เกาะเล็ก ๆ ทางเหนือเป็นที่อยู่ของนกและเต่าทะเล บริเวณนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของแนวปะการังเก่าแก่ ที่ก่อตัวเป็นกำแพงสูงถึง ๑๐๐ เมตร ทะเลสาบกว้างใหญ่และเกาะปะการัง ๒ เกาะ
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก Tubbataha Reef Natural Park and World Herritage Site
โดย Editor Bow
วันที่ 9 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้