ลบ แก้ไข

ญี่ปุ่น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว

ญี่ปุ่น เข้าสู่สังคมผู้ส

กระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นรายงาน ปี พ.ศ. 2556 เป็นที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในรอบประวัติการณ์ ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุด นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง

กระทรวงสาธารณสุขแจ้งด้วยว่า เด็กแรกเกิดที่เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ถึง 6,000 คน ในขณะอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19,000 คน ซึ่งทำให้ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สภาพของสังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ คนหนุ่มสาวจะน้อยลง และสังคมมีแต่ผู้สูงอายุในแง่ของเศรษฐศาสตร์แล้ว สังคมที่มีผู้สูงอายุสูงขึ้น จะทำให้การอัตราทางเศรษฐกิจลดลง เพราะคนหนุ่มสาวที่ทำงานและสานต่อธุรกิจของประเทศจะน้อยลงด้วย จากรายงานพบว่าไม่เพียงแต่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่กำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียอีกหลายประเทศ ก็กำลังเข้าสู่ในสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานสถิติทางประชากรของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อปีที่ผ่านมามีคู่จดทะเบียนสมรสที่แต่งงาน 663,000 คู่ และมีการจดทะเบียนหย่า 231,000 คู่ นอกจากนี้ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา ส่วนผลสถิติความคาดหวังว่าผู้หญิงจะให้กำเนิดบุตรในปี พ.ศ 2554 อยู่ที่ ร้อยละ 1.41 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ต่างกันมากในปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ อัตราการตั้งครรภ์ลดลงของญี่ปุ่นเกิดขึ้นในปีแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 แต่ก็จะไม่ลดต่ำสุดเท่าปี พ.ศ. 2556


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ไทยรัฐ
 

 

Editor Bow
ชม 715 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 1.เชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพฯลอยกระทง ชมสะพานสวยที่สุดในเมืองไทย 2.งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัยลอยกระทงเมืองเก่ามรดกโลก ชมแสงสีเสียงตระการตา 3.ประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่แอ่วเหนือลอยกระทงแบบล้านนา...
  by Editor Bow
 • mcpswis.mcp ประชาคมอาเซียน คือประชาคมอาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
  by Editor Bow
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com...
  by Editor Bow
 • เหตุการณ์เครื่องบินของมาเลเซียที่สูญหายและการตรวจพบว่ามีผู้โดยสารบนเครื่องเดินทางด้วยหนังสือเดินทางที่ขโมยมา ทำให้กัมพูชาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการตรวจหนังสือเดินทางเข้มงวดยิ่งขึ้น...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean