ลบ แก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน

ประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน
 

 

ประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน
ในสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของทุนนิยม ประเทศต่างๆ ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยปราศจากสังคมโลก เนื่องจากประเทศต่างๆ นั้นมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศของตัวก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเมื่อทำการรวมตัวกันแต่ละภูมิภาคของโลกแล้ว จะทำให้อำนาจในการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถที่ใช้ในการแข่งขันกันระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์และการพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน เพราะฉะนั้น ประชาคมอาเซียน หรือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ทำข้อตกลงกันโดยการรวมตัวของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันหรือใกล้เคียงให้เป็นประชาคมเดียวกัน หรือที่เรียกว่า ประชาคมอาเซียนให้เสร็จภายในปี 2015 หรือ พ.ศ. 2558 วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ก่อนก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ว่ามีประเทศอะไรบ้าง และความเป็นมาของการมารวมตัวกันจนเป็นกลุ่มประเทศอาเซียทั้ง 10 ในปัจจุบันนี้ โดยกลุ่มประเทศอาเซียนมีการก่อตั้งครั้งแรก วันที่ 8 ส.ค. 2510
      โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่

1.บรูไน
2.ไทย
3. กัมพูชา
4. สิงคโปร์
5.อินโดนีเซีย
6.เวียดนาม
7.ลาว
8.พม่า
9.ฟิลิปปินส์
10.มาเลเซีย
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก Patumtip ,โรงเรียนบ้านเนินกรวด 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 10,773 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก เป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แล้ว 3 แห่ง คือ...
  by Editor Bow
 • นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มทรูได้ลงทุนด้านโครงข่ายจำนวน 600 ล้านบาท ในท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 6 แห่งของไทย เพื่อให้บริการ เอโอที...
  by Editor Bow
 • การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเปิดฉากขึ้นแล้วที่บรูไน โดยสุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ ทรงต้อนรับผู้นำประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม การประชุมที่กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ครั้งนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา 2 วัน...
  by Editor Bow
 • embeeo.com สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) ที่ก่อตั้งในปี 1967 มีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean