ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน – สหรัฐอเมริกา เห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศ

ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอ
 

พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน –สหรัฐอเมริกา (ASEAN - US Defense Informal Meeting ) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน มีความเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคในปัจจุบันมีความหลากหลายซับซ้อนและเชื่อมโยงมากขึ้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิกทั้งในและนอกภูมิภาค 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 3 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้