OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซี
 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายไทย Mr.Dato’Dr.Rahman Ku Ismail หัวหน้าคณะประชุม IMT-GT ฝ่ายมาเลเซีย นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย IMT-GT ร่วมเปิดงานแสดงสินค่า OTOP ไตรภาคี ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ 3 ฝ่าย
 
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้