นายกรัฐมนตรียืนยันเจตนารมณ์ของไทยร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายกรัฐมนตรียืนยันเจตนาร
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมระดับสูงเกี่ยวกับการใช้บังคับของความตกลงปารีส ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งความตกลงดังกล่าวเกิดจากประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 23 กันยายน 2559
พิมพ์หน้านี้