ปรับปรุงแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC


 


                กระทรวงแรงงานจะเน้นกลยุทธ์การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 2015 โดยการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีฝีมือภายใต้กรอบจะแบ่งเป็นสองประเภท คือการค้าและการบริการภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริการและการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานในระดับมืออาชีพที่สอดคล้องกับการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันภายใน (MRAs)

                ภายใต้ข้อตกลง MRAsของสมาชิกอาเซียนในการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานในระดับมืออาชีพในเจ็ดสาขาที่กำหนด คือ วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การสำรวจ, การพยาบาล, การแพทย์,ทันตกรรม, บัญชี, โรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะทำให้แรงงานที่มีฝีมือในภูมิภาคอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนและเป็นการสร้างการพัฒนาร่วมกันภายในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้