เปิดประตูสู่การค้าอาเซียน
เปิดประตูสู่การค้าอาเซีย
 

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การรวมตัวของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการซะที จะเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคนี้ ที่มีประชากรถึงกว่า 600 ล้านคน
 
การรวมตัวของอาเซียน เป็นการเริ่มต้นของการเปิดเวทีการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ ที่ไม่เฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เท่านั้น แต่จะก้าวไปสู่ อาเซียน+3 ที่จะมี จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้าร่วม
 
จะก้าวไปสู่ อาเซียน+6 ที่จะรวมถึง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินโดนีเซีย ที่มองว่า จะเป็นการร่วมกันบนฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
การรวมอาเซียนเป็นหนึ่ง จะทำให้เกิดภาพของ เสรีภาพทางการค้า การลงทุน มีการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนอย่างเสรีมากขึ้น การเปิดเสรีทางการเงิน การเคลื่อนย้ายภาคแรงงานอย่างเสรี

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้