ลบ แก้ไข

บีโอไอ เชิญชวนนักลงทุนเกาหลีขยายการลงทุนเน้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บีโอไอ เชิญชวนนักลงทุนเก

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยการจัดงานสัมมนา "ความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-เกาหลี” (Thai – Korean Investment Cooperation” ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (28 ก.ย.) ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนักลงทุนเกาหลีเข้าร่วมกว่า 100 ราย ว่า บีโอไอต้องการสนับสนุนให้นักลงทุนเกาหลีที่ลงทุนในประเทศไทยขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงจัดงานเพื่อนำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ มั่นใจว่าจะสอดรับกับทิศทางการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเกาหลี อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการลงทุนในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รองรับการลงทุนใหม่ๆ บีโอไอจึงจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้นักลงทุนเกาหลีเห็นโอกาสการลงทุนในอนาคต
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 428 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • aseanwatch.org เงื่อนไขทางเศรษฐกิจบีบให้"มาเลเซีย"-"สิงคโปร์" กลายเป็นคู่หูจำเป็นโดยมีเขตพัฒนาตอนใต้ "อิสกันดาร์"เป็นเครื่องมือกระตุกการเติบโตร่วมกัน ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่าง "มาเลเซีย" และ "สิงคโปร์"...
  by Editor Bow
 • พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงท้ังในด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญ อาทิ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะต่างๆ อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับรัฐบาลพม่ามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ...
  by Editor Bow
 • อาเซียน เวียดนาม ธงชาติตราแผ่นดิน ชื่อทางการ: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) ที่ตั้ง: เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา...
  by Editor Bow
 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และจีนได้ตกลงที่จะเร่งดำเนินการตามองค์ประกอบของการประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean