ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Startup Thailand 2016 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ


นายกรัฐมนตรี เปิดงาน Sta
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2016 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ 11 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ประกอบการ startup หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทยกว่า 200 ราย พร้อมหน่วยงานสนับสนุน startup จากต่างประเทศอีกกว่า 10 ราย เพื่อมุ่งพัฒนาและขยายเครือข่าย startup รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเจ้าของธุรกิจ SMEs สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แบบยั่งยืนด้วย
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 602 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean