ลบ แก้ไข

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขยายความร่วมมือพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอาเซียนในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการปร
 

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแนวทางพัฒนาด้านการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยปรับช่องทางการซื้อขายและอำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจเพื่อดึงดูดประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อสินค้าในไทย รวมถึงผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าว ซึ่งปีที่ผ่านมามีมูลค่าการค้ารวมกับกลุ่มประเทศ CLMV กว่า 1.080,000 ล้านบาท เป็นการส่งออกกว่า 7 แสนล้านบาท และนำเข้ากว่า 3 แสนล้านบาท
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 656 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดเงื่อนไขให้ อัตราส่วนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ลาว กัมพูชาตามความจำเป็นเหมาะสม ให้เอกชนที่มีลูกจ้าง 100 คน...
  by dogTech
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายหลัก 4อย่าง 1.เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2.มีความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ 3.มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4.สามารถบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com...
  by Editor Bow
 • รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความกังวลอย่างจริงจังในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทะเลจีนใต้ซึ่งได้เพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่จนเกิดเป็นคำสั่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลเสียความสงบสุขแ...
  by dogTech
 • พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนการดำเนินชีวิต และเป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตในระบบอุตสาหกรรมชาติอาเซียน โดยเฉพาะสิงคโปร์และไทยต่างกำลังมองหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เพื่อตอบรับกับปริมาณการบริโภคในปัจจุบันอย่างสมดุล กรมอาเซียน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean