ลบ แก้ไข

เมืองจำลองอาเซียน (ASEAN Wonders)


เมืองจำลองอาเซียน (ASEAN
 

นิทรรศการประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอาเซียนและคุณธรรมในอาเซียน ณ สนามหลวง เมืองจำลองซึ่งมีสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงในอาเซียนเป็นจุดถ่ายภาพ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน และนิทรรศการประกอบกิจกรรมเรื่องคุณธรรมที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนถือปฏิบัติ
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,129 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean