ลบ แก้ไข

ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง


ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาซาน
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการต่อร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างครั้งที่ 1 และร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง
 
สาระสำคัญของร่างฯ
 
1. ร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก ความสำคัญของความร่วมมือ หลักเกณฑ์ในการดำเนินความร่วมมือ และประเด็นความร่วมมือที่สำคัญใน 3 สาขา ได้แก่

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 898 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean